งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบางหลวง ปี ๒๕๖๑
    เทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกับ ชุมชนบางหลวง โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ. ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ.122 โดยในกิจกรรมกรรม มีการประกวดนางนพมาศ และการลอยกระทง สำหรับการประกวดนางนพมาศ ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชนาธินาถ รูปสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพิจิตรา ทองไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอุษา ห่ามผักแว่่น

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com